I don’t believe that Apple will come with any VA, I think Apple glasses will come tomorrow! This is much better market!

Det er for mange religiøse demoner, å tradisjoner i mange menigheter i Norge!

Det er for mange religiøse demoner, å tradisjoner i mange menigheter i Norge! De religiøse demoner, å menneske skapte tradisjon som ikke har behag i trenger å bli kastet ut fra mange menigheter! Menigheten trenger å komme tilbake til Den Levende Gud, Herren Jesus Kristus, Den Hellige Ånd! Dessverre er det slik at Den Hellige …

Det er for mange religiøse demoner, å tradisjoner i mange menigheter i Norge! Les mer »

Bible is?

The Bible is Basic Instruction Before Living Earth! Life insurance book! Book from The Only Real God, Israel God, The Lord Jesus Christ, The Holy Spirt!